25920-23230 info@korifi.net

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και να γραφεί στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

25920 23230

Είστε εδώ :

Τρόπος υλοποίησης του σεμιναρίου

Η υλοποίηση της εκπαίδευσης στηρίζεται στην μικτή (blended) εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες και ολοκληρώνεται σε 2 μήνες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • 180 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • 15 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης (3 συναντήσεις των 5 ωρών έκαστη).
 • 5 ώρες δια ζώσης κατάρτισης στο κέντρο μας ή σε συνεργαζόμενο κέντρο κοντά στο τόπο κατοικίας σας (1 συνάντηση).

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα από την πρώτη ημέρα έναρξης της εκπαίδευσης. Μπορείτε να το μελετήσετε μέσω της πλατφόρμας ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε αν το επιθυμείτε.

Οι θεματικές ενότητες “Σπόνδυλοι” είναι συνολικά 11 σύμφωνες ως προς το περιεχόμενο και την ονοματολογία τους με την Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012.

Υπάρχουν τεστ αξιολόγησης (από τράπεζα θεμάτων) ανά θεματική ενότητα για να ελέγχεται η απόκτηση των γνώσεων από τον καταρτιζόμενο. Επίσης ανατίθενται σε κάθε καταρτιζόμενο εργασίες  και μια “μικροδιδασκαλία” την οποία θα παρουσιάσει στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι σκοποί του σεμιναρίου κατάρτισης

1. Η απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

2. Η ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

3. Η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στις Εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ εγγράφεστε στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Τα ΣΤΕΠ που “ξεκλειδώνετε” υπάρχουν στο τέλος της παρούσας ανάρτησης.

4. Η δυνατότητα πρόσληψης σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΣΔΕ, ΙΕΚ με τα μόρια που δίνει η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος.
Σ.Δ.Ε. & Ι.Ε.Κ. : 2 μόρια (ο υπολογισμός είναι 0,25 μόρια ανά 25 ώρες)
Στα Κέντρα δια βίου μάθησης η μοριοδότηση εξαρτάται από την προκήρυξη.

5. Η Υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας του καταρτιζόμενου ή η ενίσχυση στην προσπάθεια αναζήτησης νέας θέσης εργασίας αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Εκπαιδευτικούς & εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς
 • Ψυχολόγους
 • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)

Τα Πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.

Τα ΣΤΕΠ των Εκπαιδευτών

Ο κάθε υποψήφιος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με βάση τις γνώσεις (πτυχία) και την επαγγελματική του εμπειρία ξεκλειδώνει κατά την αίτηση του στον ΕΟΠΠΕΠ τα αντίστοιχα ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής).

Η κάθε ειδικότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ.

Γνωρίστε ποια ΣΤΕΠ μπορείτε να ξεκλειδώσετε:  εδώ 

Φορείς Υλοποίησης του Σεμιναρίου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EASY EDUCATION.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΤΕΙ
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Δίδακτρα

 • Γενική Κατηγορία: 300€
 • Άνεργοι, Φοιτητές & Α.Μ.Ε.Α.: 250€
 • Απόφοιτοι & φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας : 190€.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 200 ώρες
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2 μήνες

Μοιράσου το με τον κόσμο

Close Menu